031-95013525,6

آزمونه فولاد

  • سال ساخت: 1398
  • مساحت غرفه: 40
  • سبک طراحی غرفه: سه طرف باز
  • نام نمایشگاه: فولاد و متالورژی
  • شهر برگزاری نمایشگاه: اصفهان