031-95013525,6

تهویه اروند

  • سال ساخت: 1397
  • مساحت غرفه: 144
  • سبک طراحی غرفه: دوطرف باز
  • نام نمایشگاه: تجهیزات و تأسیسات سرمايشي و گرمايشي
  • شهر برگزاری نمایشگاه: اصفهان