031-95013525,6

دناکو

  • سال ساخت: 1397
  • مساحت غرفه: 12
  • سبک طراحی غرفه: یک طرف باز
  • نام نمایشگاه: فولاد و متالورژی
  • شهر برگزاری نمایشگاه: اصفهان