031-95013525,6

رادین صنعت

  • سال ساخت: 1397
  • مساحت غرفه: 30
  • سبک طراحی غرفه: دوطرف باز
  • نام نمایشگاه: صنعت برق
  • شهر برگزاری نمایشگاه: اصفهان