031-95013525,6

سام تکنیک

  • سال ساخت: 1398
  • مساحت غرفه: 24
  • سبک طراحی غرفه: یک طرف باز
  • نام نمایشگاه: صنعت
  • شهر برگزاری نمایشگاه: اصفهان