031-95013525,6

میرآب اصفهان

  • سال ساخت: 1398
  • مساحت غرفه: 120
  • سبک طراحی غرفه: جزیره
  • نام نمایشگاه: صنعت کشاورزی (مکانیزاسیون،آبیاری، زراعت)
  • شهر برگزاری نمایشگاه: تهران