031-95013525,6

کالای خانگی 110( نوردن)

  • سال ساخت: 1397
  • مساحت غرفه: 60
  • سبک طراحی غرفه: یک طرف باز
  • نام نمایشگاه: لوازم خانگي
  • شهر برگزاری نمایشگاه: اصفهان