031-95013525,6

کربی پلیمر

  • سال ساخت: 1397
  • مساحت غرفه: 36
  • سبک طراحی غرفه: یک طرف باز
  • نام نمایشگاه: لاستیک و پلاستیک وصنایع وابسته
  • شهر برگزاری نمایشگاه: اصفهان