031-95013525,6

گروه بازرگانی مهر آفرین

  • سال ساخت: 1398
  • مساحت غرفه: 36
  • سبک طراحی غرفه: دوطرف باز
  • نام نمایشگاه: تجهیزات پزشکی
  • شهر برگزاری نمایشگاه: اصفهان